hello@ideosky.com  ·  +48 509 820 633

Dobre doświadczenia klientów rozwijają biznes

UX & UI DESIGN STUDIO · PROJEKTUJEMY OD 15 LAT

Tworzymy aplikacje/sklepy/strony internetowe i znaki graficzne dla istniejących i powstających firm.

Elementy audytu UX

Audyt User Experience składa się z 6 składowych obszarów.

Audyt może być przeprowadzony kompleksowo, w dowolnej konfiguracji lub w ramach tylko jednego obszaru.

Analiza heurystyczna

Ocena funkcjonalności systemu na podstawie globalnie przyjętego zestawu zasad projektowania, stosowana do identyfikacji problemów użyteczności i rekomendacji rozwiązań.

Audyt treści

Proces oceny wszystkich informacji zawartych na stronie, takich jak teksty, obrazy, filmy, pliki do pobrania, aby zrozumieć, czy są aktualne, trafne i dostarczają wartości dla użytkowników.

Audyt wizualny

Proces oceny elementów wizualnych strony internetowej lub aplikacji, takich jak kolory, typografia, przestrzeń, obrazy i układ, pod kątem ich zgodności z zasadami projektowania i spójności marki.

Audyt dostępności

Proces oceny, czy strona internetowa jest dostępna i użyteczna dla wszystkich użytkowników, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Architektura informacji

Proces oceny struktury i organizacji informacji na stronie internetowej lub w aplikacji, aby zrozumieć, jak łatwo użytkownicy mogą znaleźć i przetwarzać potrzebne im informacje.

Projektowanie emocji

Proces tworzenia produktu, aplikacji, strony www z myślą o wywołaniu określonych reakcji emocjonalnych u użytkowników. Wykorzystuje techniki psychologii, żeby pozytywnie wpłynąć na doświadczenie użytkowników.